Priests of the Eparchy

K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Fr. Kachiramattom George (Jijo)
DOB: 11-07-1980
Ordination: 14-04-2008
 Fr. Kalappurackal Varghese (Siju)
DOB: 28/06/1983
Ordination: 02/05/2011
Native Parish: Santhipuram St.Sebastian's Church
 Fr. Kandathinkara George (Shony)
DOB: 14/11/1980
Ordination: 20/04/2010
 Fr. Kanjirakuzhy Sebastin (Roys)
DOB: 16-07-1975
Ordination: 31-12-2007
 Fr. Karikuzhy Thomas (Stalbin)
DOB: 06/05/1990
Ordination: 03/01/2018
 Fr. Karukayil Joseph (Sinu)
DOB: 25/02/1989
Ordination: 19/04/2018
Native Parish: Edathua St. George Forane Church
 Fr. Kollamparambil Paul
DOB: 05-06-1974
Ordination: 30-12-2000
 Fr. Kondooparambil John (Shyjo)
DOB: 14-01-1975
Ordination: 22-04-2002
 Fr. Konnackal Thomas
DOB: 10-09-1972
Ordination: 28-04-2001
 Fr. Kottackal Varghese
DOB: 02-09-1975
Ordination: 20-04-2005
 Fr. Koyipurath Sebastian (Shinkil)
DOB: 24/01/1988
Ordination: 18/04/2016
Native Parish: Mattara St. Mary's Church
 Fr. Kuzhikandathil Joseph (Since)
DOB: 16/09/1985
Ordination: 31/12/2017