Priests of the Eparchy

A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Fr. Akaparambil James
DOB: 15-11-1976
Ordination: 01-01-2005
Native Parish: Eattithopu Vijaya Matha Church
 Fr. Alackal Joseph
DOB: 18-06-1951
Ordination: 29-12-1981
Native Parish: Vettimattam St.Francis Sales Church
 Fr. Azhakath Joseph (Kunjunjachan)
DOB: 10/02/1968
Ordination: 29/12/2011
Native Parish: Marygiri St. Sebastian's Church